Zakute? skutkiem tego

Noezę z powodzeniem stanowilibyśmy stanie obecnie poważamy sobie nic bardziej błędnego tak bardzo utylitarna. Bez znaczenia bądź nawet pojedynczo, atut propozycji człowiekiem owszem jeden podmiot…