Budowa budynku – jakie są koszty

Izolacja budynku polega na ochronie go przed utratą ciepła ale również hałasem z zewnątrz. Może być skonstruowana z różnorodnych materiałów, jak na przykład wełna mineralna, styropian lub pianka poliuretanowa. Z wykorzystaniem porządnej izolacji, budynek jest odpowiedniej chroniony przed mrozem zimą oraz przed upałem latem, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację. Izolacja może być zrealizowana na różnych poziomach budynku, takich samych jak: ściany, dach bądź podłoga. Powinno się rozważyć, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku ale także mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest dodatkowo istotna dla komfortu akustycznego lokatorów. Należyta izolacja dźwiękowa umożliwia na obniżenie zgiełku dochodzącego z zewnątrz, co jest przede wszystkim ważne w centrach miast czy też przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być wykonana np. przy użyciu szczególnych mat dźwiękochłonnych bądź izolacji akustycznej używanej w ścianach.

Ważne jest aby, izolacja budynku była zrealizowana wiernie z bieżącymi statutami i zasadami. W Polsce obowiązuje postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określa żądania dotyczące izolacji cieplnej i akustycznej budynków.

Innym ważnym tematem izolacji budynku jest ochrona przed wilgocią ale także powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgoć może wywoływać nadwyrężenie budowy budynku ale także ujemnie wpływać na zdrowie współlokatorów. Aby ustrzec się tego rodzaju kłopotów, powinno się standardowo izolować fundamenty, ściany piwniczne a także stropodachy.

Izolacja budynku również ma oddziaływanie na skuteczność energetyczną budynku. Budynki prawidłowo zaizolowane pozwalają na zmniejszenie zużytkowania energii i emisji gazów cieplarnianych. Wskazane jest zwrócić uwagę na to, że wzrost skuteczności energetycznej budynku to nie tylko korzyści dla środowiska, ale również dla portfela mieszkańców.

Jednym z najważniejszych elementów izolacji budynku jest izolacja termiczna. Izolacja cieplna umożliwia na protekcję przed utratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się właściwą temperaturą wewnątrz budynku przy niższych wydatkach grzania. Izolacja cieplna może być sporządzona np. za pomocą wełny mineralnej, styropianu lub pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być utworzona na różnych pułapach budynku, takich jak: ściany, dach czy posadzka. W przypadku ścian obrzeżnych, ważne jest ażeby izolacja była wykonana odpowiednio grubo i przyzwoicie zamontowana. W przypadku dachu, izolacja powinna być stworzona na kompletnej powierzchni, dodatkowo na spadach i okapach.

Należałoby wziąć pod uwagę, że izolacja cieplna ma dodatkowo pożądany wpływ na skuteczność energetyczną budynku, pozwala na zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych którym powinny współgrać budynki i ich położenie, które określa wymagania dotyczące izolacji termicznej budynków.

Podsumowując wskazane jest podkreślić, że izolacja budynku jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort i bezpieczeństwo domowników. Zatem wskazane jest poświęcić należytą uwagę na izolację już na etapie planowania i budowy budynku, ażeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w przyszłości.